Modernistisk lyrikk

By | April 5, 2017

Modernistisk lyrikk er 1900-tallets lyrikk, preget av mangfold og variasjon, og gjerne i reaksjon med tradisjonen og de tradisjonelle formene. Tradisjonell lyrikk kjennetegnes av enderim og regelmessig, kunstferdig rytme. I moderat modernistisk lyrikk kan rytmen være basert på talerytme, eller være . Her er en oversikt over lyrikk i Norge etter 1900. Det er ment som en oversikt, og skal ikke gi seg ut for å være utfyllende.

Særlig kan tabellen nederst være grei . Den modernistiske lyrikken kom til Norge med Sigbjørn Obstfelder, som er særlig kjent for diktet Jeg ser.

I dette diktet tematiserer han den fremmedfølelsen . Sterke, subjektive oppleveleser i et fargesterkt bildespråk. Modernistisk lyrikk var i mange tilfeller eksklusiv og vanskelig forståelig. Modernisme og tradisjonalisme – 1940–1980. Kjennetegn ved modernistisk lyrikk og prosa i 1960-årene.

Kjennetegn på modernistisk lyrikk og prosa i 1950-årene. Lyrikken i perioden fra 19til 19lar seg vanskelig presse inn i en bås. For å vise litt hva modernistisk lyrikk er, så har jeg tenkt å sette et typisk modernistisk dikt opp mot et typisk tradisjonelt dikt for å vise to . Dagen Svalnar I Dagen svalnar mot kvällen. Drick värmen ur min han min hand har samma blod som våren.

Modernismen innen lyrikken regnes ute i Europa helt tilbake til midten av det 19. Derfor er modernismen et brudd med det tradisjonelle innenfor kunsten ved å legge. Allikevel så forekom det modernistiske forsøk innenfor lyrikken fra blant . Modernismen kan også brukes om diktning som har et moderne. Artikkel om modernistisk lyrikk i Norge.

Artikkelen tar for seg generelle trekk ved modernismen og modernistiske virkemidler. Bull blandet ofte trekk fra både den tradisjonelle og den modernistiske lyrikken i diktene sine, og dette er også tilfelle i Metope. Artikkel om hvordan modernismen har påvirket norsk lyrikk.

For å belyse dette blir det brukt tre dikt med store avstander i utgivelsesår, men likevel tydelig. Modernistisk lyrikk kjennetegnes av en fri form. I moderat modernistisk lyrikk kan rytmen være basert på talerytme.

Når det gjelder spor av modernistisk lyrikk i Norge var Henrik Wergeland tidlig ute. Det er i hans diktning en mengde eksempler på modernisme uten at ordet ble .