Modernistisk dikt

By | August 12, 2016

Modernistisk lyrikk er 1900-tallets lyrikk, preget av mangfold og variasjon, og gjerne i reaksjon med tradisjonen og de tradisjonelle formene. I det følgende er det først og fremst tale om rene lyrikktekster, også kalt dikt eller. I moderat modernistisk lyrikk kan rytmen være basert på talerytme, eller være .

Her er en oversikt over lyrikk i Norge etter 1900. Det er ment som en oversikt, og skal ikke gi seg ut for å være utfyllende. Særlig kan tabellen nederst være grei . Fra den har jeg tidligere postet to dikt, Jeg ser og Genre.

Det første er et av de sterkeste og mest kjente diktene som er skrevet på norsk, det . Derfor er modernismen et brudd med det tradisjonelle innenfor kunsten ved å. Den modernistiske lyrikken kom til Norge med Sigbjørn Obstfelder, som er særlig kjent for diktet Jeg ser. I dette diktet tematiserer han den fremmedfølelsen . Litt generelt om modernistisk lyrikk. Sterke, subjektive oppleveleser i et fargesterkt bildespråk.

Modernistisk lyrikk var i mange tilfeller eksklusiv . Tidlig modernisme og nyromantikk – 1890-årene. Fri eller ikke-strofisk form; Nyenkel lyrikk; Nonsense-dikt; Ting-dikt; Få symboler; Enkelt språk.

Utover i 1930-årene begynner vi å ane at det skjer noe i modernistisk retning også blant. Til dette året regnes gjennombruddet for modernistiske dikt i Norge. I dette innlegget skal jeg tolke diktet Jeg ser. Man ser dette er et modernistisk dikt, fordi innholdet viser preg av at virkeligheten er meningsløs .