Regne ut bmi

By | April 5, 2017

BMI er en forkortelse for Body Mass Index, forholdet mellom vekt og høyde. Sjekk din BMI og hvilken vektklasse du tilhører. Kalkulator, forklaringer og eksempler.

Les også om utregning, bakgrunn for BMI og hvordan du kan bruke BMI for å finne ut om du er overvektig eller undervektig. Ved hjelp av vår unike kaloriberegner kan du også finne ut hvor mange kalorier du trenger i løpet av en dag, avhengig av ditt . BMI står for kroppsmasseindeks (engelsk Body Mass Index) og gir et mål for mengden kroppsfett. BMI 20-er normal vekt; BMI 25-er . Body Mass Index (BMI), eller kroppsmasseindeks som det heter på norsk, er en formel som viser balansen mellom høyde og vekt.

Du kan enten regne ut din BMI (Body Mass Index) ved å bruke en kalkulator, eller så kan du også bruke følgende matematiske formel: BMI formel. Dette gir mulighet for å klassifisere i ulike vektkategorier. KMI er også kjent som BMI (body mass index). For barn ≤ år gjelder andre normalverdier enn hos . Jeg kan aldri huske hvordan man regner ut BMI.

Er det noen her som kan hjelpe meg? BMI står for Body Mass Index eller kroppsmasseindeks på Norsk. Med KMI-kalkulatoren fra Apotek kan du selv beregne din kroppsmasseindeks (Body mass Index – BMI).

Fyll ut feltene og se hva din kroppsmasseindeks er. Fyll inn vekt og høyde i kalkulatorene og finn din BMI. Lenger ned i artikkelen kan du også regne ut midje-hofte-ratioen din.

Idealvekten din er den som gir deg normal BMI (body mass index), det vil si BMI mellom 1og 29. BMI er en formel som viser balansen mellom høyde og . BMI (Body Mass Index) eller KMI (kroppsmasseindeks) er en formel som viser. BMI-kalkulator viser om en person er over- eller undervektig eller har normal vekt. Selv om BMI er en svært god metode for å regne ut idealvekt og få svar på.

Det betyr at du kan regne ut din BMI og få et tall som tilsier at du er . Beregning av BMI kan være viktig for å vurdere risiko for komplikasjoner i forbindelse med operasjon. Regn ut din BMI med vår kalkulator. SVAR: Hei Verdens helseorganisasjon opererer med et regnestykke der du kan vurdere din vekt i forhold til høyden din. Dette kaller de en vektindeks(BMI).

BMI er en formel som viser balansen mellom høyde og vekt. Det viser om en person er over eller. Det er ikke nok bare å bare se på BMI hvis du skal finne ut om du har en. Trefethen har nå foreslått en ny formel som han mener kan regne ut . BMI er forholdet mellom høyde og kroppsvekt, og er en anerkjent metode for å. Du kan også regne ut din BMI ved å multiplisere din egen høyde med seg selv, .