Matrikkel

By | November 5, 2012

Matrikkelen er Norges offisielle register over fast eiendom, herunder bygninger, boliger og adresser. Hva slags informasjon inneholder .

Hva slags informasjon inneholder matrikkelen? BufretLignendeMatrikkelsystemet er Norges offisielle eiendomsregister. En matrikkel (av latin: matricula = register) er et offentlig register over grunneiendommer (eiendomsregister). Alle land med et kapitalistisk styresett har et slikt .

Matrikkelen er et norsk offentlig register over fast eiendom, eiendomsgrenser, adresser og bygninger. Registeret forvaltes, driftes og utvikles av Kartverket, som . Matrikkel, fortegnelse, særlig over et lands jordeiendommer, med angivelse av disses skattetakst og skattebeløp, utmålt etter skjønn ved . Trenger du oppdaterte data fra matrikkelen? Vi gir deg tilgang til matrikkeldata til analyser, statistikk, søk, kartpresentasjon og rapportering.

Registreringssentral for historiske data; Forsiden; Søk i matrikkelen 1886. Trykk her for å søke i matrikkelen: . Matrikkelens innsynsapi gir mulighet for å hente ut utvalgte .