Gab registeret

By | October 18, 2016

GAB-registeret (av Grunneiendommer, Adresser og Bygninger) var et offentlig register over grunneiendomer, adresser og bygninger i Norge. Samfunn › Bolig og eiendomBufretLignende4. GAB-registeret, forkortelse for grunneiendom, adresse og bygnings-registeret.

GAB var et edb-basert register over faste eiendommer i Norge. Hos Proff Forvalt kan du bestille norsk eiendomsinformasjon online fra GAB registeret og få tilgang til alle tinglyste dokumenter. Grunnboken er et offentlig register over tinglyste rettigheter og heftelser i fast eiendom og borettslagsandeler. Ved tinglysing får man rettsvern etter prinsippet om . Register for grunneiendom, adresse og bygning. Registeret føres for hver kommune av Statens kartverk.

Fastsatt av Miljøverndepartementet 26. På tjenesten Infoland kan du søke i Eiendomsregisteret etter tinglyst informasjon om fast eiendom eller teknisk informasjon fra GAB-registeret og Grunnboken. GAB-registeret og byggearealstatistikkens kvalitet. Et offentlig registreringssystem med data om grunneiendommer, adresser og bygninger.

Dette skal være et fellessystem for alle offentlige . Miljøverndepartementet foreslår å avløse forskrift april 19nr. GAB-registeret – GAB står for grunn-, adresse- og bygningsregister, og var inntil 20et sentralt planleggingsverktøy med nøkkelopplysninger om alle landets . GAB-registeret er nå avløst av Matrikkelen, som gradvis ble innført fra desember 20til april 20med utgangspunkt i registerinformasjon fra . Register over registrerte eiendommer som kan omsettes eller pantsettes. Hver eiendom i registeret har et gårdsnummer og et bruksnummer.

Daglig ansvar: Arkiv: Journalførende enhet: Innhold: Tilgang for: Ordning: Periode: OppbevaringsmediuFysisk plassering:. Register over registrerte eigedomar som kan omsetjast eller blir pantsett. Kvar eigedom i registret har eit gårdsnummer og eit bruksnummer.

Boligadresseprosjektet medførte behov for endring av delingsloven (1978:70) og forskrift om GAB-registeret (1987:369). Datatilsynet avga først en negativ . AD DIVERGENS DIELLOM GAB-REGISTERET OG KONIMUNENS. BYGGESAKSREGISTER l forbindelse med soknad om seksjonering av eiendommen til 4 .