Tinglyste eiendommer

I Se eiendom kan du se hvem som er tinglyst som eier, og hvilke heftelser som er tinglyst på en eiendom. Grunnboken er et offentlig register over tinglyste rettigheter og heftelser i fast eiendom og borettslagsandeler. Ved tinglysing får man rettsvern .

Bestille grunnboksutskrift og tinglyst dokument. Overføre eiendom til ektefelle eller samboer . Nå kan du søke gratis i Kartverkets nye nettjeneste Se eiendom. Heller ikke eventuell tinglyst gjeld på eiendommen vil fremkomme.

Nå kan du enkelt sjekke eiendomsinformasjon på nett. Med den nye tjenesten gjør vi hverdagen enklere for innbyggere, eiendomsbransjen . Grunnboken er det offisielle registeret over tinglyste rettigheter og heftelser i fast eiendom og andeler i borettslag. Ved salg av fast eiendom ble det ofte først laget en kjøpekontrakt, men dette dokumentet ble sjelden tinglyst. Som regel ble handelen sluttført med utstedelse av . Tinglysing er en offentlig registrering av en avtale mellom to parter om rettigheter og forpliktelser som angår fast eiendom, visse typer løsøre eller arve- og . Her kan alle gratis søke opp hva en eiendom ble solgt for og hvem som kjøpte den.

Det går noe tid fra en eiendom er solgt til den er tinglyst.