Merkeregisteret for fiskebåter

By | November 23, 2016

Merkeregisteret må her altså metodisk sett brukes på samme måte som originalbøkene: Man må lete etter de opplysningene man vil finne. Registeret inneholder historiske opplysninger om fartøy og eiere fra 19og fram til 2001. Registeret er digitalisert og gjort søkbart, men skulle det være dårlig .

Fartøy som skal nyttes til ervervsmessig fiske eller fangst skal føres inn i registeret over norske fiskefartøy, merkeregisteret. Utlisting av fartøy- og eieropplysninger. Her kan du få listet ut informasjon om det enkelte fiskerfartøy registrert i dagens Merkeregister etter de spesifikasjoner . Register over merkepliktige norske fiskefartøy (merkeregisteret).

Registeret inneholder teknisk informasjon om fartøy og opplysninger om . Merkeregisteret – innmeldingsgebyr. Fiskeridirektoratets register over merkepliktige norske fiskefartøy (merkeregisteret). Siden 19har det vært et merkeregister for alle fiskebåter i Norge.

Det ble nesten årlig gitt ut egne bøker for alle registerte fiskebåter som var i dette registeret. Merkeregisterloven gir regler om føring av register for oppføring av alle merkepliktige fiske- og fangstfartøyer. Fiskeridirektoratet er ansvarlig for . Fiskeridirektoratet har ført et merkeregister for fiskebåter for hele landet, som starter i 1917. Direktoratets arkiv ligger i Statsarkivet i Bergen, og inneholder også .

INNEHOLDENDE FORTEGNELSE OVER FARKOSTER BNMMELDT. Fiskefartøy er fartøy som benyttes til ervervsmessig fiske eller fangst. Digitalarkivet ynskjer alle ein riktig god jul og alt godt i det nye året!

Merkeregister for fiskefartøy – frå protokoll til data. Merkeregistra over norske fiskefartøy tar til i . KOMMENTAR: Om fritidsbåter i Merkeregisteret for fiskefartøy. Dette gjelder likevel ikke dersom fartøyet er under 1meter største lengde, bygget før 1. Merkeregisteret for fiskebåter i Rødøy legges i her for flere år av gangen. Første del er for alle år i 19årene – fra registeret ble startet til og med året 1929. Båter registrert innen gamle Øksnes merkedistrikt.

Dette er det første merkeregisteret etter at loven om slikt trådte i kraft, og inkluderer . Båter registrert innen gamle Langenes merkedistrikt. Fiskebåt med registreringsmerke R – – K, til kai i Kalvåg, 22. Kvart merkedistrikt hadde tilsynsmann som skulle føra det lokale merkeregisteret .