Eiendomsregisteret

By | June 13, 2017

I dag ble eiendomsregisteret lagt ut åpent på nett. Her får du enkel tilgang til oppdatert eiendomsinformasjon. Norges offisielle register for eiendommer, bygninger og adresser kalles matrikkelen.

Registeret er et av de tre basisregistrene, sammen . Hvis du lurer på hvem som er registrert som eier, hvilke heftelser som er tinglyst på en eiendom, eller hvor eiendomsgrensene er tegnet inn i matrikkelkartet, kan . BufretLignendeEiendomsregisteret gir tilgang til all tinglyst informasjon fra Grunnboken samt teknisk informasjon fra Matrikkelen. Eller leter du etter hjemmelshaver, adresser, bygninger eller koordinater?

Eiendomsregisteret gir deg all informasjon om norsk eiendom, samlet på ett sted. Eiendomsregisteret, landsomfattende elektronisk register over alle faste eiendommer, i drift fra 1. Matrikkelen er Norges offisielle eiendomsregister. Matrikkelen inneholder opplysninger om eiendommer, adresser og bygninger.

Legger eiendomsregisteret på nett. Statens kartverk viser tomtegrenser og bygninger i hele Norge. Nå kan du finne informasjon om alle eiendommer i Norge på nettet.

Bergen kommunes nettsted – informasjon og tjenester for innbyggerne i Bergen. Eiendomsregisteret – adressesøk, boligbyggelag, borettsregisteret, edr, eiendomsinformasjon, eiendomsmegler, eiendomsregisteret – Finn firmaer, adresser, .

Matrikkelen er Norges offisielle register over fast eiendom, herunder bygninger, boliger og adresser. Matrikkelen er regulert av matrikkelloven som trådte i kraft . I tillegg kommer alle endringer i eierforhold som følge av skifteoppgjør, . All tilgang til eiendomsregisteret er gebyrbelagt, men vi tar ingen mellomlegg. Bruk Proff Forvalt som din portal til eiendomsregisteret og få alle gebyrer samlet . Eiendomsregisteret – matrikkelen – er Norges offisielle grunnbok. Snarveier: Martikkelloven – Eiendomsregistrering i Norge . Matrikkelen er landets offisielle eiendomsregister.

Den inneholder en oversikt over eiendommer, eiendomsgrenser, adresser og bygninger. Norges offisielle register over fast eiendom, herunder bygninger, boliger og adresser. Matrikkelen er Norges offisielle eiendomsregister over fast eiendom.

Matrikkelen inneholder blant annet opplysninger om grunneiendommer, . Om Eiendomsregister Eiendomsregisteret, dvs. Se Eiendom – Inneholder informasjon fra den nasjonale basen for .