Martikkel

Matrikkelen er Norges offisielle register over fast eiendom, herunder bygninger, boliger og adresser. Hva slags informasjon inneholder .

Hva slags informasjon inneholder matrikkelen? BufretLignendeMatrikkelsystemet er Norges offisielle eiendomsregister. En matrikkel (av latin: matricula = register) er et offentlig register over grunneiendommer (eiendomsregister). Alle land med et kapitalistisk styresett har et slikt .

Matrikkelen er et norsk offentlig register over fast eiendom, eiendomsgrenser, adresser og bygninger. Registeret forvaltes, driftes og utvikles av Kartverket, som . Matrikkel, fortegnelse, særlig over et lands jordeiendommer, med angivelse av disses skattetakst og skattebeløp, utmålt etter skjønn ved . Trenger du oppdaterte data fra matrikkelen? Vi gir deg tilgang til matrikkeldata til analyser, statistikk, søk, kartpresentasjon og rapportering.

Registreringssentral for historiske data; Forsiden; Søk i matrikkelen 1886. Trykk her for å søke i matrikkelen: . Matrikkelens innsynsapi gir mulighet for å hente ut utvalgte .

Matrikkelen er et register over eiendommer i Norge og inneholder blant annet de offisielle betegnelser på matrikkelenheter, bygninger, bruksenheter og . Tjenesten gir rasterbilde av Matrikkelens kartobjekter: . Dette er en liste over jordebøker og matrikler i Nasjonalbiblioteket og andre internettsteder. Matrikkelen fra 18mangler navn på bruker av . Faktainformasjon om eigedomar vert henta frå det kommunale Matrikkel-registeret. Matrikkelen inneheld data om Grunneigedomar, eigarar, Adresser og . Matrikkelen 18er en oversikt over eiendommer på landet i 1838. Matrikkelen har navn på eierne og brukenes landskyld. Forskrift om opplysninger fra grunnbok og matrikkel.

Matrikkelen inneholder opplysninger om eiendommer, bygninger og adresser, og er i særklasse det viktigste datasettet i kommunal forvaltning. Matrikkelen er et landsdekkende register som inneholdende opplysninger om alle landets eiendommer (inkl. eiere), adresser og bygninger:. Du kan kreve å få rettet, endret eller tilføyd opplysninger i matrikkelen (det offisielle eiendomsregisteret). Dette er aktuelt hvis opplysningene er feil .