Hjemmelshaver

By | April 18, 2014

Hjemmelshaver er den som står oppført i grunnboken som eier av en matrikkelenhet. Normalt skal den som er anført som hjemmelhaver være identifisert med . Den eller de personene som er tinglyst som eiere av en eiendom er hjemmelshavere og har grunnbokshjemmel til eiendommen. I enkelte tilfeller er det ikke tilstrekkelig at hjemmelshaveren alene har signert et dokument for tinglysing; en utenforstående må også samtykke.

Hjemmelshaver er den som er legitimert som eier av fast eiendom eller løsøre. Hjemmelshaver for fast eiendom er den som er oppført som eier . Grunnboken er et register over alle tinglyste dokumenter relatert til fast eiendom og borettslagsandeler i Norge – hjemmelshavere, heftelser og rettigheter. Her finner du betydninger av ordet Hjemmelshaver. Du kan også legge til en definisjon av Hjemmelshaver selv. Normalt skal den som en anført som hjemmelhaver være . Hjemmelshaver er den person (fysisk eller juridisk) som har tinglyst eiendomsrett til en eiendom.

Nærmere bestemt den personen som står oppført i grunnboken . Tinglysning av skjøte er ikke lovpålagt. Ved tinglysning vil du som eier av eiendommen føres opp som hjemmelshaver i Grunnboken.