Romantikken litteratur

By | January 10, 2017

I opplysningstiden på 1700-tallet hadde forfatterne lagt vekt på å formidle nyttige kunnskaper om samfunnet og naturen i en klassisistisk form. Allerede mot slutten av 1700-tallet begynte romantikken i Tysklan og vi pleier å si at romantikken startet tidlig på 1800-tallet i Norge. Gå til Litteratur – Michaelsen, Aslaug Groven (1977); Den gyldne lenke : Romantikken; Nilsson, Albert (1964): Svensk romantik : Den platonska .

Høydepunktet for romantikken i norsk litteratur kom i 1830-årene med forfatterne Henrik Wergeland og Johan Sebastian Welhaven. Etter en periode der vitenskap, sannhet og fornuft har dominert litteratur og kulturliv, skjer det et følelsesmessig opprør: fram med følelsene og . Hovedtrekk ved romantikken Man kan si at romantikken la vekt på fantasi, følelser, natur og folkeliv. Tema – Norsk språk og litteratur, Vg2 .

I Europa startet romantikken i begynnelsen av 1700-tallet, og varte til omtrent 18årene, mens i Norge startet den fra 1800-1850. Romantikken kan oppvise mange eksempler på at kunstartene finner sammen i større grad enn før. Musikken og malerkunsten inspireres ofte av litterære tekster . Følelsesladet: Den romantiske litteraturen rommer ofte store og sterke følelser. Sentrale trekk ved romantisk litteratur.

Men på 1800-tallet kom en ny ti romantikken, som forandret på alt dette. Romantikken slo igjennom i norsk litteratur med nettopp Henrik .

Derfor får sansene og fantasien en mer framtredende plass i litteraturen. Derfor kan du finne mange dikt fra romantikken uten enderim. Romantikken regnes som en reaksjon på klassisismen og opplysningstiden. Norsk litteratur i tusen år, Cappelen 1996.

Romantikken Henrik Wergeland var en av de fremste representantene for romatikken i Norge. Vi skal nå inn i ein historisk periode som heite romantikken. Dei fyrste og klare trekk innanfor universalromantikken i norsk litteratur, finnar vi hos Jonas . I perioden 1800-18gennemlever Danmark en række begivenheder, der får voldsomme konsekvenser for landet.

Romantikkens litteratur er inspireret af den tyske idealisme. Litteraturen i romantikken kredser om følelser, fantasi, længsel, kærlighed og naturen. Romantikken var mest tydelig som kunstnerisk retning i England og Tyskland. De tyske romantikerne vendte seg til engelsk litteratur, først og fremst.

Har du tenkt å dra inn ekstra litteratur, eller står du kanskje helt fritt, eller er. Romantikken, som først oppsto i Tyskland på slutten av 1700-tallet, var en litterær revolusjon: Den brøt med klassisismen ved å finne opp nye rytmer og .