Wergeland og welhaven

By | October 11, 2011

Welhaven angrep Wergeland i Morgenbladet med teksten Til Henrik Wergelan som var utløst av Wergelands kosmologiske dikt Skabelsen, Mennesket og . Konflikten_mellom_Wergeland_og_WelhavenBufretLignendeSjølv om dei to prestesønene Henrik Wergeland og Johan Sebastian Welhaven båe var romantikarar, var det stor skilnad på dei. På 1830-tallet brøt det ut en stor konflikt mellom dikterne Henrik Wergeland og Johan Sebastian Welhaven. I ettertid er denne hendelsen kjent som det absolutte lavmål i striden mellom Wergeland og Johan Sebastian Welhaven.

Hva er felles for Wergeland og Welhaven som nasjonalromantiske diktere? På hvilke måter skiller de seg fra hverandre, og hva er bakgrunnen for forskjellene? Wergeland vs Welhaven – Duration: 4:12.

Forholdet til Danmark var et av stridspunktene mellom Henrik Wergeland og Johan Sebastian Welhaven. Welhaven mente at vi måtte holde kontakten med det . Stumpefeiden, betegnelse for striden mellom Wergeland og Welhaven i Studentersamfundet fra sept. Adressen sto i overskriften: Til Henrik Wergeland.

At avsenderen het Johan Sebastian Welhaven, var ikke like opplagt for leserne av Morgenbladet denne . Henrik Arnold Wergeland og Johan Sebastian Welhaven. Henrik Wergeland var det eldste barnet blant fem til Aletta Dorothea og Nicolai Wergeland.