Forfattere i romantikken

I opplysningstiden på 1700-tallet hadde forfatterne lagt vekt på å formidle nyttige kunnskaper om samfunnet og naturen i en klassisistisk form. Henrik Wergelands (1808-1845) dikt og verk Henrik Wergeland var en veldig kjent norsk forfatter og dikter. Han var både romantiker og nasjonalromantiker.

Romantikken slo igjennom i norsk litteratur med nettopp Henrik Wergeland. Hverdagshistorienes kvinnelige forfattere i Norden er alle poetiske realister. Andreas Faye (1802-1869); Peter Andreas Munch (1810–1863); Johan Sebastian Welhaven . Det var mange kjente Norske forfattere under Romantikken, på begge sider av Konservative (Høyreromantikkere) og radikale .

I nasjonalromantikken ville man kaste lys på og forstå nasjonale særtrekk. Oppmerksomhet ble rettet mot folkelige kulturtradisjoner og norsk . I romantikken var det ikke bare her i Norge forfatterne blomstret. Også i utlandet var det flere navn som hevdet seg og som fortsatt i dag står igjen som giganter i . Henrik Wergelan Johan Sebastian Welhaven og Camilla Collett er noen svært kjente forfattere fra romantikken. Det ble i romantikken vanligere for forfattere å . Allerede mot slutten av 1700-tallet begynte romantikken i Tysklan og vi pleier å si at.

Våre to mest kjente forfattere fra romantikken er Henrik Wergeland . Romantikken er en europeisk kulturhistorisk periode på begynnelsen av 1800-tallet.

Forfattere, malere og komponister brukte det innsamlede materialet som .