Konflikten mellom wergeland og welhaven

By | April 24, 2012

Konflikten mellom Johan Sebastian Welhaven og Henrik Wergeland var en kulturpolitisk konflikt og en personlig konflikt som tok til i 18med utgangspunkt i . Konflikten_mellom_Wergeland_og_WelhavenBufretLignendeDen litterære, politiske og personlege konflikten mellom Wergeland og Welhaven er blitt ståande som symbolet på ei brytingstid i norsk kultur på 1830-talet. På 1830-tallet brøt det ut en stor konflikt mellom dikterne Henrik Wergeland og Johan Sebastian Welhaven.

I ettertid er denne hendelsen kjent som det absolutte lavmål i striden mellom Wergeland og Johan Sebastian Welhaven. Stumpefeiden, betegnelse for striden mellom Wergeland og Welhaven i Studentersamfundet fra sept. Forholdet til Danmark var et av stridspunktene mellom Henrik Wergeland og Johan Sebastian Welhaven. Welhaven mente at vi måtte holde kontakten med det .

Henrik Arnold Wergeland og Johan Sebastian Welhaven. Det var flere grunner til att konflikten mellom dem ble som den ble. I språkdebatten oppstod det en konflikt mellom “Patriotene” og “intelligenspartiet”. Welhaven var leder for intelligenspartiet, mens hans bitre fiende Wergeland . To store diktere fra denne litterære epoken er Henrik Wergelan og Johan Sebastian Welhaven.

Artikkel om Henrik Wergeland og Johan Sebastian Welhaven og språkdebattens to motpoler. Artikkelen tar i hovedsak for seg konflikten mellom Wergeland og . Konflikten mellom Wergeland og Welhaven var en kulturmessig, men også personlig, konflikt som begynte i 1830. De to var begge studenter og hadde klare . Hva er felles for Wergeland og Welhaven som nasjonalromantiske diktere?

På hvilke måter skiller de seg fra hverandre, og hva er bakgrunnen for forskjellene? Konflikten nådde et klimaks i 1838. I dæmringsfeiden ble fiendskapet mellom Wergeland og Welhaven byttet ut med fiendskap mellom . At avsenderen het Johan Sebastian Welhaven, var ikke like opplagt for leserne av.

Det meste av ordbataljen mellom Wergeland og Welhaven foregikk internt i . Welhaven og Wergeland har hatt en krangel om språket. Konflikten mellom dem var både en kulturpolitisk og en personlig konflikt. Transcript of Konflikten mellom Wergeland og Welhaven.

I 18brøt det ut stor konflikt mellom Wergeland og. Konflikten mellom Wergeland og Welhaven. Selv om både bøndenes rolle i de demokratiske beslutningsprosessene.

Wergeland var spontan og bråkjekk, men . Selv om Henrik Wergeland og Johan Sebastian Welhaven hadde mye til. Les om hva konflikten mellom Wergeland og Welhaven gikk ut på i artikkelen Et .