Nynorsk regler

Search directory enquiries, business listings, maps property prices for free. Enter an area code or prefix to see the location or service it is for, or search for a .

You can forward your calls to any UK mobile or landline for FREE. Minigrammatikken inneheld dei viktigaste reglane i nynorsk rettskriving. Målgruppen er bokmålselever som ikke har så altfor gode kunnskaper i nynorsk.

Her vil de finne det aller mest nødvendige for å kunne unngå å gjøre . BufretLignendea Hankjønnsorda får i regelen -ar, -ane i fleirtal. Vi bøyer: ein hest – hesten – hestar – hestane. BufretLignendegenerelle forskjeller mellom bokmål og tradisjonell nynorsk.

Det finnes mange unntak og alternative former, så du trenger en egen nynorsk grammatikk hvis. Legg spesielt merke til desse stadnamna:. NB: I samansette ord følgjer vi ikkje regelen ovanfor: takknemleg, inngang, alltid. For elever i ungdomsskolen og på videregående kan jeg garantere (!) en nynorskkarakter som ligger minst 1-karakterpoeng over det de har i . Pronomen er ei ordklasse som kan stå i staden for eit substantiv, det vil seie namnet på nokon eller noko. Dette ser du i teksteksempelet “Grønt . Spørjeord – kva for spørjeord er ikkje korrekte på nynorsk?

På nynorsk er regelen at eigedomsordet skal stå etter substantivet i setninga:. Han er sed ho er sed barnet er sett, dei er sedde på byen saman.