Nynorsk verb

Minigrammatikken inneheld dei viktigaste reglane i nynorsk rettskriving. Gå til Verb – I nynorsk rettskriving kan ein bruke a-infinitiv, e-infinitiv eller kløyvd. Det betyr at ein bruker -e i dei fleste verb og -a i dei verba som står . Vi deler ordklassen verb i to hovedtyper som har ulik bøying: Svake verb får ending i preteritum (fortid).

Sterke verb får ikke ending i preteritum, men skifter ofte . Legg spesielt merke til desse stadnamna: Alpane,. Visse verb har valfri a- eller e-bøying. På nynorsk kan verbene ha både -e og -a i infinitiv.

Regelrette verb som har -et i preteritum . Jeg lurer på hva reglene til A og E verbene var? Substantiv og verb nynorskinnlegg17. BufretLignendeViss du ser på teksten “Grønt hår” av Einar Øklan ser du at alle verba passar i preteritumssystemet. Verb fortel oss noko om forholdet mellom handling og tid.

Sterke verb er eit særmerke for germanske språk. Dei er kjenneteikna ved at dei markerer skifte i tid (og i somme språk tal) ved at rotvokalen vekslar etter eit . Svake verb vert i nynorsk inndelte i fire bøygningsklassar, ei med -ar i presens. Hovedregelen er: Sterke verb har avlyd (vokalskifte) og . Verb som er sterke på bokmål og svake på nynorsk.

Desse verba er svake på nynorsk, medan dei er sterke på bokmål. Verb som er sterke på nynorsk og svake på bokmål. Verba i denne oppgåva skal bøyast sterkt på nynorsk og svakt på bokmål. Det betyr at dersom et verb har preteritumsform på -a på nynorsk, vil det tilsvarende verbet som . En videoforelesning om hvordan man bøyer svake verb på nynorsk. Vi har dessverre ingen informasjon om ordet ‘for verb’ i bokmålsdatabasen.

Vanlige feilkilder: Skrivefeil: Sjekk skrivemåten! Dei svake verba fylgjer eit mønster, anten med a-ending eller med e-ending. Korkje er meir rett – ein må berre velgje . Gå til A-verb – Det er to måtar å kjenne att a-verb: Samanlikning med talemålet: Dei fleste verb som endar på -a eller -æ i preteritum er a-verb på nynorsk.