Litteraturvitenskap

Kvifor er så få litterære meisterverk skrivne av kvinner? Bli med på dypdykk i Kong Ødipus av Sofokles, Cervantes’ Don Quijote og Prosessen av . Løft blikket og se på hvilken metode du har lært – det er ikke alltid man kan bruke den konkrete fagkunnskapen i jobb, men måten å jobbe på, kan du definitivt .

Litteraturvitenskap er studiet av litterære tekster, særlig skjønnlitteratur. Betegnelsen avløste i etterkrigstidens Norge, fra rundt 196 fagkategorien . Gjennom studiet allmenn litteraturvitenskap opparbeider du solide ferdigheter i å arbeide med tekst. Du lærer både å analysere og forstå litterære tekster, og å .

Allmenn litteraturvitenskap gir en innføring i den vestlige litterære tradisjonen fra oldtiden og fram til våre dager. Utviklingen av de store sjangrene står sentralt: . Pensumlister, humanistiske fag: Se oversikt over pensumlister fra alle humanistiske fag (både inneværende og tidligere semestre). Utdanningen gir innsikt i litteratur, sjangrer, språklige virkemidler og litteraturhistorie.

Litteraturviter er ingen beskyttet tittel. Litteraturvitere har ofte bachelorgrad . Fra antikkens lyriker Sapfo til vår tids Sylvia Plath – i allmenn litteraturvitenskap får du muligheten til å fordype deg i og analysere hovedverk innen de store .