Grunnboken

By | August 1, 2013

Grunnboken er et offentlig register over tinglyste rettigheter og heftelser i fast eiendom og borettslagsandeler. Ved tinglysing får man rettsvern . Alle opplysninger i grunnboken er offentlige, og du kan sjekke hvilken som helst eiendom i hele landet.

Innsynsløsningen krever innlogging . Grunnbok er et realregister over tinglyste dokumenter vedrørende fast eiendom. Det er et grunnboksblad for hver enhet i matrikkelen. Den nye grunnboken åpner opp for at innbyggere og eiendomsbransjen kan sjekke eiendom selv på seeiendom.

Grunnboken gir henvisninger til tinglysningsmaterialet som er innført i pantebøkene. Da grunnboken ble innført i 193 ble de tinglyste dokumentene som . Grunnbok, register over tinglyste rettigheter og heftelser i fast eiendom og andeler i borettslag. Hver registerbetegnelse har et eget . All tilgang til Grunnboken er gebyrbelagt, men vi tar ingen mellomlegg.

Bruk Proff Forvalt som din portal til grunnboken på nett eller til å bestille grunnboksutskrift . Elektronisk utskrift grunnbok, fast eiendom, 80 Kjøp. Bekreftet utskrift grunnbok, fast eiendom, 170 Kjøp.