Tidslinje norsk litteraturhistorie

By | May 19, 2015

Fagstoff: Ei multimedierik vandring i norsk språk og litteratur fra urnordisk tid til i dag. Perioden 1800-18kalles romantikken i norsk litteraturhistorie. Få en flott og overskuelig tidslinje med årstall over norsk litteraturhistorie!

Tidslinjen gir deg et grafisk overblikk over de ulike periodene i norsk li. Allerede før skriftkulturens oppkomst på 1100-tallet fantes det en rik diktning i Norge, en muntlig diktning som ble overlevert fra generasjon til . Petter Dass skrev dansk men med mange innslag av norske ord. Flere prester samlet inn norske ord og uttrykk, og var interessert i dialektene.

Konsept er interaktiv norskopplæring, med bl. Konsept følger fagplanen i norsk . Norsk litteratur er den litteratur og fortellerkunst som er blitt skrevet i Norge eller av nordmenn. Norsk litteraturhistorie går tilbake til Eddadikt og skaldekvad fra . Norsk litteraturhistorie fra 19frem til 2000. Her er min beskjedne tidslinje over de delene av norsk litteraturhistorie som vi har jobbet med dette studieåret. Grip teksten, VgBasis Litteratur og kultur 15– 1850.

Barneskildringer kom altså til å bli et typisk trekk i mellomkrigstidens litteratur.

I tillegg til den russiske revolusjons innflytelse på norsk åndsliv og norske . Norsk språkhistorie på 1800-talet – språk er meir enn rettskriving. Rettskrivingslov og samnorsk (filmlenke). Samisk litteratur – tekstar og oppgåver. Språk- og litteratur historisk tidslinje. Har du oversikt over litteraturhistorien?

Da kan kanskje denne tidslinja hjelpe deg. Du finner en språkhistorisk tidslinje her også. Språk- og litteraturhistorisk tidslinje. Halvdan Svarte, som levde på midten av 800-. Så her kommer mine tips til forberedelse før eksamen i norsk:.

Finn eller lag en tidslinje over norsk litteraturhistorie, med info om perioder og . Eksempel på bruk kan være historiske hendelser, norsk litteratur eller. Dersom en ønsker å bruke Excel til å lage tidslinjer, kan en laste ned en mal på denne . Tidslinje (Norsk litteraturhistorie). Your browser does not support iframes, please click here .