Tang og tare

By | August 12, 2016

Butaren vokser ofte sammen med fingertaren. Formen kan minne om en fjær eller blad med midtribbe. Havets planter er derfor meget næringsrike, og de er virkelig supermat.

I Norge kalles plantene tang og tare, i England kelp. Tidligere ble tang og tare brukt bare om brunalgene, men det virker rimelig. Tang kaller vi artene som lever fastsittende på steiner i fjæra, mens taren vokser . Sjøens grønnsaker gir nye smaksopplevelser på tallerkenen.

En ny bok viser hvordan du bruker tang og tare i ditt eget kjøkken. Tang og tare omfatter i dagligtale alle større havalger. I snevrere betydning menes med tang og tare flerårige brunalger, henholdsvis innen . Mange driver med fiske eller plukker sine egne skjell, da er ikke veien så lang for å ta med seg litt tang eller tare til fiskemiddagen også, sier . Tang- og tarebeltene er viktige skjulesteder for mange arter små sjødyr og. Tang hører hjemme i algegruppen brunalger. Fagfolk deler dei inn i grønnalgar, brunalgar og raudalgar, og eigentleg er tang og tare to grupper av brunalgar.

I daglegtale blir likevel ofte alle dei store algane . Innen 20kan Norge produsere millioner tonn tang og tare til en årlig verdi av milliarder kroner. Halvparten kan produseres i oppdrettsintensive .