Formering hos planter

By | May 17, 2016

Fagstoff: Plantene inntok landjorda for rundt 5millioner år siden. Overgangen fra et liv i vann til et liv på land bød på utfordringer blant annet . Hanne Hegre Grundt, Kristin Bøhle, Ragnhild Baglo, Amendor AS.

Begrep: Denne ordlisten gir en oversikt over begreper som ofte brukes innenfor temaet formering hos planter. Tekst, animasjoner og interaktive oppgaver om formering hos planter, blomsters oppbygning, pollinering, frøspredning og ukjønnet formering. Et viktig kjennetegn ved alt liv er evnen til å formere seg, altså lage avkom som fører genene videre.

Hvitveis Dette kapittelet dekker følgende kompetansemål: Du skal kunne.

Formering hos planter Fra protister til planter Planteriket Planteriket – Prokaryote fossiler er mer en milliarder år gamle. Internettoppgave: Bilder og animasjoner knyttet til formering hos planter. Kjønnet formering betyr at nye individer dannes etter sammensmelting av . Sammendrag av kapittel 7: formering hos planter i Cappelen Damms Biologi bok fra 200 Bios 1. Sammendraget er skrevet på nynorsk og inneholder blant ann . Faktaoppgave, Eksamensoppgave: Formering hos planter.

Dette var min biologi prøveeksamen før sommeren 201 enda ikke fått den vurdert, men legger den . Ukjønnet (vegetativ) formering eller aseksuell reproduksjon er en form for.

Den enkleste vegetative formering er en enkel todeling hos bakterier,. Nesten alle planter har generasjonsveksling mellom en ukjønnet . Hva er spore, gamet og gametofytt hos dekkfrøede planter? Hele generasjonsveksling hos planter er en form av kjønnet formering.

Jeg trenger hjelp til en muntlig prøve jeg skal ha om planter. Der jeg må kunne fortelle med formeringen til: Alger, Moser, Karsporeplanter og . I sporofytten finnes det enkelte celler som kan produsere sporer ved å gjennomføre meitose. Sporene blir haploide og har likt utseende.

Jeg skal ha et foredrag om formering hos planter på 12- min.