Poetisk realisme

By | January 12, 2016

Poetisk realisme er en variant av romantikken. Den poetiske realisme tonet romantikken noe ned og brakte den så å si inn mellom borgerskapets fire vegger, . Fagstoff: Fagstoffside om poetisk realisme (litterær periode, ca. 1850-1870) – Familien først I vårt moderne samfunn ser vi det gjerne som en .

Vi fikk et tettere sammenvevd samfunn der . Samfunnsstrukturen forandret seg ganske radikalt i løpet av 1800-tallet. Fra å være et samfunn bygd opp omkring . På denne sida kan du lese om ei litteraturhistorisk periode som vert kalla poetisk realisme.

Du vil mellom anna kunne sjå kva som var særskild for akkurat denne . Sammenlignet med romantikken har den poetiske realisme flyttet sin interesse tættere på det enkelte menneskes liv. Poetiske realisme var en overgangsform mellom romantikken og realisme. Poetisk realisme, eler romantisk realisme, er en litterær stil som danner overgangen mellom romantikken og realismen.

Den poetiske realismen var ikke langt . Etisk realisme og modernisme – 19til 1940. Nevn viktige verk og forfattere fra perioden poetisk realisme, og definer hva som kjennetegner litteraturen fra .