Nynorsk oppgaver

By | June 6, 2011

Her finn du alle øvingsoppgåvene sorterte etter tema. Når du vel Ta øving, kan du alltid klikke på Vis minigrammatikk og lese i den delen av . Nynorsk på 1-2-er eit nynorskkurs i teikneserieform.

Kurset inneheld frittståande teikneseriesider med eitt tema . Verb; Substantiv; Adjektiv; Pronomen; Determinativ; Adverb; Konjunksjonar og subjunksjonar; Preposisjonar og interjeksjonar; Analyse. BufretLignendeHer er A-verb eller e-verb. Fasit til Øvingar i nynorsk grammatikk.

Les i ein nynorsk grammatikk (t.d. Mål og meining av Fredrik Rostrup) og studer spesielt dei. Kvart oppgåvesett er på oppgåver.

Samisk litteratur – tekstar og oppgåver. Spørjeord – kva for spørjeord er ikkje korrekte på nynorsk? Spørjeord – set om desse setningane til nynorsk. Strukturen på nettstaden til Nye vegar til nynorsk er den same som i boka. Dei to første kapittela har oppgåver knytte til det nynorske formverket og til område . Oversettelse av ‘oppgave’ til nynorsk i norsk-nynorsk ordbok – Flest oversettelser, helt gratis.

Her finn du ressursar på nynorsk laga av forlag og andre utviklarar. Tekst og oppgåver til mange kvardagslege emne. Læremidlene på Lokus inneholder interaktive oppgaver og andre læringsressurser for elever, samt undervisningsopplegg og.

I vår oversikt med en masse oppgaver i nynorsk finner du inspirasjon og eksempler på hvordan du selv kan angripe oppgaver i nynorsk. Velkomen til Oppgåver for Fysikk 2. Her blir du utfordra til sjølv å observere hendingar, foreta målingar og gjere berekningar. Bla milions ord og uttrykk på alle språk.