Bøying av substantiv nynorsk

By | August 6, 2013

Hovudreglane for substantivbøying. Hugs: Det skal aldri vere -r i ubunden form fleirtal i inkjekjønn på nynorsk: . Dei to orda faktum og antibiotikum får ei tilleggsbøying:. NYNORSK: BØYING PÅ NYNORSK – Studenttorgetstudenttorget. Han er sed ho er sed barnet er sett, dei er sedde på byen saman. Legg spesielt merke til desse stadnamna:.

Det er lurt å lære seg hovudreglane for bøying av substantiv, for då slepp du å slå . I nøytrum har substantivene ikke -er i ubestemt flertall, og de har -a i bestemt flertall. På nynorsk set ein eigedomsorda etter substantivet, medan ein på bokmål kan. Eit adjektiv beskriv eit substantiv, og difor skal det også ha bøying i samsvar . Du kan bøye substantiv i entall og flertall og i ubestemt og bestemt form. Bokmålsordboka, finner du fullformsbøying av ordet. Substantiv har tre grammatiske kjønn på nynorsk: hankjønn, hokjønn og inkjekjønn.

Det kan dei også ha på bokmål, men legg merke til at endingane i hankjønn . Gå til Substantiv – Lær deg hovedreglene for bøyning av substantiver. I henhold til bøyningsreglene fra 20kan du bruke hovedreglene så godt som . Denne eigenskapen skil substantiva frå adjektiva. Substantiv blir bøygde i tal, og vi skil mellom eintal og fleirtal.

I eintal har ikkje substantiva bøyingsending, berre stammen står att. Bøying (regelrett substantiv hankjønn). For genitiv av substantiv, se eigeform.

Bøyning (regelrett substantiv hankjønn). For genitiv av substantiv, se eieform. Bøyning (uregelrett substantiv hankjønn).

Verb; Substantiv; Adjektiv; Pronomen; Determinativ; Adverb; Konjunksjonar og subjunksjonar; Preposisjonar og interjeksjonar . Hovudregel: Hankjønnsorda får endingane –ar og –ane i fleirtal . Det betyr at dersom et verb har preteritumsform på -a på nynorsk, vil det tilsvarende. Kortverb kan bøyes både sterkt og svakt, slik vi ser av disse eksemplene:.