Opplysninger

Din informasjonen publiseres på 1881s telefon, internett og SMS tjenester. Riktig og utfyllende informasjon om deg eller ditt firma betyr at vi . Private personer som har behov for opplysninger som er nødvendige for å ivareta lovmessige rettigheter eller plikter kan søke om å få utlevert opplysninger fra .

Søk etter navn, adresser og numre til personer, bedrifter og organisasjoner. BufretSpillevett fra Norsk Tipping gir deg informasjon, råd og nyttige verktøy som kan hjelpe deg med å ha oversikt og kontroll på din spilleaktivitet. Du kan til enhver tid endre de opplysningene som er registrert om deg hos Gule Sider og Gule Sider 1880. Tjenestene inneholder opplysninger vi har fått fra din . Informasjon om opplysning i gratis engelsk online ordbok og leksikon. Viktig med korrekte opplysninger på fakturaer.

Bokføringsloven stiller strenge krav til hvordan en faktura, eller tilsvarende, skal se ut. Hver offentlig virksomhet som mottar innleverte opplysninger via Altinn vil behandle opplysningene etter gjeldende lovhjemler. Dine opplysninger i Jegerregisteret. Her kan du logge inn og se dine opplysninger i Jegerregisteret.

Husbanken har etter bostøtteloven rett til å innhente opplysninger som er nødvendig for å behandle en søknad om bostøtte. Dette gjelder imidlertid bare opplysninger som var tinglyst på slutten av 1980-tallet, da grunnboka ble skrevet inn på data og gjort elektronisk. I offentlige arkiver vil det ofte være opplysninger om enkeltpersoner.

Av og til er det opplysninger som de fleste av oss vil ønske å holde mest mulig for oss selv . Mange av arkivene som Arkivverket oppbevarer inneholder opplysninger som er nyttige for slektsforskere. Arkivverket har tilrettelagt mange kilder på nett slik at . Bestemmelsen om informasjonsplikt i politiregisterloven § første ledd er ikke til hinder for at den behandlingsansvarlige kan informere den . Ved utlevering av opplysninger i medhold av politiregisterloven § første ledd må politiet og påtalemyndigheten inneha konkret og troverdig informasjon som . Når stønadsmottaker gir uriktige opplysninger eller holder tilbake opplysninger som er viktige for rettigheter eller plikter etter loven, vil dette ofte . Innhenting av opplysninger fra andre enn medlemmet innebærer et inngrep i personvernet. Dette øker viktigheten av at føringene, gitt i . I mer enn 1år har vi levert opplysninger. Vi på Opplysningen 18kan hjelpe deg å finne telefonnummer, adresser, navn, eller e-postadresser.

Opplysningsplikt til barnevernet og barnevernets adgang til å gi opplysninger. Barnevernets hovedoppgave er å sikre at barn og unge .