Mellomkrigstiden sammendrag

By | July 25, 2017

Etter hvert begynte det også å gå bedre økonomisk for resten av verden. Den økonomiske situasjonen i Norge i mellomkrigstiden . Et kort sammendrag på lettere norsk.

Den første verdenskrig sluttet i 191 og den andre . Lagene og alliansen; Notater fra timene – 1. Spørsmål og svar; Sammendrag hentet fra cappelendamm. I denne oppgaven skal jeg formidle en fortelling stykkevis om mellomkrigstiden, hvor fokuset er på etterrettelighet, og jeg skal prøve å være så .

Sammendrag: Mellomkrigstiden – notater. Notater om mellomkrigstiden og revolusjonen og kommunismen i Russland. Oppgaven er skrevet i stikkordsform med . Tiden som fulgte etter første verdenskrig og frem til slutten av 1930-tallet kaller vi mellomkrigstiden. Det var en tid preget av både enorm optimisme, fredstro og . Oppsummering av mellomkrigstiden 11.

Etter første verdenskrig mente mange at det skulle være en . MELLOMKRIGSTIDEN Økonomisk krise, fascisme og nazisme Den store depresjonen (19- 1939) ○ ○ ○ Økonomisk verdenskrise. Mellomkrigstiden er i den vestlige verden forstått som perioden mellom slutten av første verdenskrig i 19og begynnelsen av andre verdenskrig i 193 mer .

Beskriv kort den økonomiske utviklingen i Norge i 1920-årene. Norge under den første verdenskrig, hadde en veldig sterk politisk ledelse og hele folket sto samlet . Mellomkrigstiden, tiden mellom de to verdenskrigene (1918–39). Kritisk til fredsoppgjøret, fordi han mente at Tyskland aldri kom til å klare å betale tilbake gjelden, fordi så høyt erstatningskrav ville føre . VK var mellomkrigstiden var påvirket av økonomiske og politiske kriser.

De vanskelige Mellomkrigsårene – Sammendrag. Norge forble nøytralt under første verdenskrig, men med . Sammendrag av kapittel – Norge i mellomkrigstiden. Etter andre verdenskrig hadde den norske økonomien vokst.

Autonomi og intervensjon : Den norske kulturradikalismen i mellomkrigstiden. Dette viser jeg skjer med kulturradikalerne i mellomkrigstiden. Trendbegrepet og prinsippene for trendberegningen.

Trendbevegelsene i industriproduksjonen og engrosprisnivået 1899-19i Norge,.