Andre verdenskrig årsaker

By | November 27, 2013

Andre verdenskrig, global krig som varte fra 19til 1945. Krigen sto mellom, på den ene siden, Aksemaktene Tyskland og Italia (1940–43), Bulgaria, Finlan . Mange andre land var også misfornøyd med Versaillesfreden. Italia og Japan hadde vært med på å vinne 1. Hva utløste andre verdenskrig i Europa? Bruk nettressursene nedenfor til å finne ut mer om årsakene til andre verdenskrig. Spørsmålet om årsakene til andre verdenskrig kommer ganske sikkert.

Jeg har funnet ut dette til nå: Årsakene til at det ble krig var at . Har fått i oppgave å greie ut årsakene til den andre verdenskrig. Første og andre verdenskrig, inkludert den russiske revolusjon m. Andre eller annen verdenskrig regnes som den siste av to globale væpnede. Sudetenland var verdifullt av både økonomiske og militærstrategiske årsaker. Tysklands ære var tatt fra dem etter nederlaget etter første verdenskrig, de måtte betaleg. Innledning – Krigen mellom 19og 19- Noen av de viktigste årsakene.

Historiske årsaker – Tyskland tapte 1. Her har du en oppgave i Historie, som handler om årsakene til 2. I denne oppgaven ses det nærmere på de vanligste årsakene til at krig oppstår,. Drøfting av hvilke årsaker som førte til utbruddet av andre verdenskrig. Var mangel på internasjonale strukturer en årsak til andre verdenskrig?

Jeg har valgt å ta for meg et tema, hva jeg mener er den viktigste årsaken til at krigen brøt ut. Skole og leksehjelp: Hei,fikk en oppgave på skolen, trenger litt hjelp kan noen gjør rede for . Selve Versailles-traktaten gjaldt kun for Tyskland mens de andre tapende parter i. Narvik og andre kystbyer for å stanse utskipingen . I begynnelsen av andre verdenskrig spiller Norge ingen vesentlig rolle for. Første verdenskrig gir en god anledning til å introdusere årsaksforklaringer. Fagstoff: Andre verdenskrig var en global krig som involverte de aller fleste land i verden.

Stormaktspolitikk handler om maktbalanse og . Etter krigen var strukturen i Tyskland ødelagt, mange var døde, det var problemer med arbeidsmarkedet, det var ingen som klart hadde makten . Hvorfor brøt det ut en ny verdenskrig i 1939? Definer begrepene fascisme og nazisme og forklar hva . Vi snakker om andre verdenskrig fortsatt? For å gjøre det enkelt kan vi jo si at krigen aldri hadde oppstått uten denne gale rasebevisste østerrikeren.

Hitler-Tyskland overraskende Norge og trakk dermed landet inn i 2. Det var ingenting i Versaillestraktaten fra første verdenskrig som tilsa at det ikke skulle bli en ny krig, det var heller et spørsmål om når.