Normative kilder

By | July 26, 2017

I det følgende skal vi se nærmere på hva som menes med begrepene levning, talende og stumme kilder, normative og berettende kilder, samt primær- og . Når det gjelder de meddelende kildene er det viktig å kunne skille mellom kognitive og normative kilder. En kognitiv kilde (brev, dagbøker, diverse dokument ) .

Kunnskap i historie bygger alltid på kilder, og da sier det seg selv at det er viktig for en. Normative kilder: Slike kilder inneholder påbud og regler, f. Her får du styr på hva normative og beskrivende kilder innenfor historiefaget er. I Studienetts veiledning til Historie får du hjelp til å skille mellom normative og .

Et problem med normative kilder er også å avgjøre om de gjelder for et større eller et mindre område. Av Håkon V Magnussons skipan fra 1310 . Normativ, beskriver utsagn som er av en rettledende, foreskrivende eller preskriptiv art, eller som inneholder eller innebærer en vurdering. Begreper Kildekritikk er en vurdering av historiske dokumenter (kilder) for å avgjøre om de er til å stole på, om de er troverdige. Kildene blir vurdert ut fra kildekritikk, og holder de ikke faglige mål kan.

Lover, reglementer og kontrakter er eksempler på normative kilder. Les artikkelen du finner på lenken under og forklar følgende begreper: Historisk kilde. Kildegranskning kanskje et bedre begrep, ettersom en ikke kritiserer kilden i. Normative – beskrivende (krysstabell Kjeldstadli s172). Ei kognitiv kjelde, fordi kognitive kjelde skildrar røynda slik ho var.

Normative kjelder skildrar korleis ein ville det skulle vere og lovar er eit godt . Denne video gennemgår tre typer af normative kilder: 1) Love, regler og normer 2) Planer 3) Budgetter. Hva er forskjellen mellom å bruke kilder som beretning og levning – gi. En må skille mellom beskrivende og normative kilder fordi en . Mokroperspektiv betyr at man går nær inn på historiske kilder som.

Hva er en normativ kilde, og hvorfor kan den bare brukes som en levning? Posts about normative kilder written by Ole Kristian Sandvik. Når vi bruker levninger som kilder, bruker vi dem til å trekke. Historiske kilder, levn og beretninger, førstehåndskilder og kildekritik til.

I modsætning til de normative kilder er de deskriptive eller berettende kilder. Selvfølgelig inddra- ges også de normative kilder, kirkeordninger, diverse stiftsbestemmelser og forordninger .