Informativ tekst

Her får du den beste hjelpen til å skrive en informativ tekst. Les om hva en informativ tekst er og hvordan du kan skrive denne typen på eksamen. Informative og reflekterende tekster er saktekster.

Det vil si at de gir en beskrivelse av virkeligheten. Målet med en informativ tekst er å gi leseren informasjon om . Informative tekster: Det finnes mange ulike typer . Lag en informativ tekst som viser sammenhengen mellom karaktersnitt og sjansen for å bestå allmennfaglig påbygging.

En informativ tekst gir (helst objektiv og saklig) verifiserbar (kan kontrolleres) informasjon om emnet (f.eks. leksika, oppslagsbøker, etc.) . September 200 i Beit Hanum, nord for Gaza by. Det er ikke alltid like lett å skrive en god og informativ artikkel. Skal i grove trekk gi mye informasjon på kortest mulig tekst. Allusjon, Hentydning til en annen, kjent tekst eller hendelse.

Informativ, En informativ tekst gir (helst objektiv og saklig) verifiserbar (kan kontrolleres) . Skriver vi en artikkel, er det ikke først og fremst en tekst om våre innerste tanker og følelser, men en saklig, informativ tekst der den informative . En resonnerende tekst kan være en artikkel, en analyse eller en drøftingsoppgave. Innledningen skal være kort; den bør være på mellom og linjer.

Lag en informativ og en ekspressiv tekst om bilde på side 115. Forklar helt til slutt i innlegget hvordan du får . Søk opp informasjon på nettet og skriv en informativ tekst om et av disse begrepene:. Kontaktskapende, informativ, appellativ, ekspressiv og estetisk. Informativ: Konflikten mellom Israel og Palestina førte til åpen ild i Beit Hanun. En informativ tekst er basert på fakta og er opplysende til den . Nysgjerrig på årets beste tekster?

Her er topp i kategorien beste informative tekst. Hva er egentlig en informativ tekst? Norsk: Mål: Skrive ein informativ tekst om deg sjølv.

Skule: Arbeide ferdig tekst om deg sjølv. Førebuing til nasjonal prøve i lesing . Informativ tekst om norrøn litteratur. I stedet vil du bli bedt om å skrive en kreativ tekst, en informativ tekst, en argumenterende tekst eller en resonnerende tekst. Informativ språkfunksjon: Når du skal være både saklig og nøytral 5.