Jeg ser diktanalyse

By | September 26, 2016

Diktanalyse av ‘Jeg ser’ av Sigbjørn Obstfelder. Jeg ser er hentet fra Digte som ble utgitt i 189 og var Sigbjørn sin utgivelsesdebut. Diktet ”Jeg ser” er et veldig lettlest dikt.

Det er veldig lett å forstå hva Obstfelder vil med dette. Han er veldig flink til å forklare seg enkelt uten å . Modernisme: Obstfelder er kalt den første modernist. Formen er relativt fri, uten enderim og gjennomført fast rytme.

Er du på leting etter hjelp til din analyse av Jeg ser? Her får du nemlig førsteklasses hjelp og veiledning til din analyse av . I dette innlegget skal jeg tolke diktet Jeg ser. Man ser dette er et modernistisk dikt, fordi innholdet viser preg av at virkeligheten er meningsløs . Jeg ser” av Sigbjørn Obstfelder er et dikt med en utradisjonell form som tar opp et tema som kan virke kaotisk.

Følgelig med det for øye undres jeg på om formen . Diktet Jeg ser skiller seg klart ut i denne samlingen som det suverent beste,. Kan speilet tale, av Sigbjørn ObstfelderUnder Norske dikt. Simon og Håkon Laland klinker til med det de har.

En sammensatt tekst som analyserer og gjengir diktet. Hvilket syn på livet og verden preger Obstfelders dikt og i hvilken grad kan det sies å være relevant da og nå? Jeg ser på den hvite himmel, jeg ser på de gråblå skyer,. Trakk et dikt fra pensum, og havnet på ”Jeg ser”. Etter å ha lest litt om forfatteren, skjønner jeg litt mer.

Er enig i det som Marita (tror jeg) skrev at hvis . Hans dikt vakte oppsikt som dristige og modernistiske gjennom nyskapende form,. Obstfelders dikt Jeg ser som en litteraturhistorisk markør for 18årene. Obstfelder sitt mest kjende dikt heiter ”Jeg ser” og det er det eg skal analysere. Obstfelder blei beskreve som ein rar, einsam einstøing som i ein del av livet sitt . Men mest kjent er han nok for diktet ”Jeg ser”, et dikt der han bryter med de tradisjonelle kravene til fast rytme, enderim og strofeinndeling.

Hei jeg har fått i oppgave å sammenligne to dikt fra modernismen. Kan noen hjelpe meg litt i gang for jeg ser ikke helt sammenhengen mellom . Orkan, Jeg ser, Salme, I en eventuel digtsamling, og Jeg’et av. Obstfelders mest berømte dikt er Jeg ser, et dikt som er gjennomsyret av en slik . Dessuten er gjentakelser med på å skape rytme i dikt og andre tekster. Rytmen er igjen med på å skape stemning.

Se på begynnelsen av diktet Jeg ser av . Det var ganske vanskelig å finne et dikt av ham som jeg klarte å analysere. Det temaet jeg ser for meg er alderdom, og hvordan det er, og hvor det fører til slutt. Grafiske virkemidler: Hvordan strofer, linjer og bokstaver ser ut og er satt opp.

Dikt kan være satt opp på alle mulige måter, de kan være høye . Til de mest kjente dikt hører ”Jeg ser”, ”Kan speilet tale? Også Obstfelders prosa er preget av en lyrisk tone, slik som i kjærlighetsfortellingene i To .