Ektepakt særeie

By | April 14, 2014

Ekteskapslova krev at visse avtalar ektefellane imellom skal inngåast i form av ei ektepakt for å vere gyldige. Særeie kan avtales ved ektepakt mellom ektefeller. Ektepakter kan ikke opprettes av samboere.

Ektepakter er juridisk bindende avtaler som regulerer . Bestemmelsene om særeie og ektepakt finner vi i Ekteskapsloven. Samboere er henvist til å inngå samboeravtale om sine økonomiske forhold. Særeie blir felleseie ved dø jf.

Særeie opprettes ved avtale mellom ektefellene. Avtalen må ha ektepakts form for å være gyldig. Man kan opprette ektepakt før man gifter seg . Avtale om særeie inngås ved ektepakt. Gaver mellom ektefeller må også skje ved ektepakt. Er ikke formkravene fulgt, blir ektepakten ugyldig.

Slike regler følger av lovens kap. Særeie betyr at man kan holde visse deler av formuesmassen utenfor felleseiet ved deling av boet. Avtaler om særeie må inngås ved ektepakt.

Våre advokater bistår dere med å opprette ektepakt eller med spørsmål vedrørende. De fleste forbinder ektepakt med særeie på enkelte formuesgjenstander, enten fordi dette er noe den ene part hadde før ekteskapet eller fordi .