Særeiekontrakt

By | November 14, 2016

En særeiekontrakt er ikke noe problem for deg og ditt barn så lenge du er gift. Da vil jo alt være slik det er i dag. Problemet for deg er jo hvis det .

Som samboere er det essensielt å skrive under på en samboerkontrakt for å sikre at dere begge står likt ved et eventuelt brudd. Tiden går kjempe fort og jeg har fortsatt masse å gjøre. En av tingene er at jeg ønsker å skrive en . Ektefeller kan avtale at det de eier eller senere erverver skal holdes utenfor delingsoppgjøret, jf.

Dette kalles særeie, og er et unntak fra . Ei ektepakt er ein juridisk bindande avtale mellom ektefellar. Ektepakt er nødvendig først og fremst dersom ektefellane ønskjer å avtale andre . En bekjent gifter seg med mann fra utlandet. Hun kjøper hus for egne midler alene.

Jeg er bekymret for at ektefellen ved en mulig . Lurer du på å lage en samboeravtale eller en samboerkontrakt? Last ned og bruk vål mal eller vårt eksempel her. Prenuptial agreement (hvis den inngås før ekteskapet), postnuptial agreement (hvis den inngås under ekteskapet).

Er boligen du bor i din ektefelles særeie? Har du i så fall kontroll på hva som skjer dersom ektefellen faller fra? Særeie er ikke gjenstand for deling ved separasjon og skilsmisse. Særeie kan avtales mellom ektefeller, og det kan også bestemmes av .