Bildeanalyse

Fagstoff: En bildeanalyse består av tre trinn: beskrivelse, analyse og tolkning. Denne modellen kan brukes som hjelp når man skal skrive bildeanalyse i norskfaget. Hvis man blir bedt om å analysere et maleri, et fotografi, en reklame.

Når vi skal tolke bilder, bruker vi ofte fremgangsmåter som ved annen tekstanalyse. Analysen av plakaten ”Nei” laget for Det Norske Arbeiderparti vil være todelt. På lignende måte som en kan analysere tekster, kan en også analysere bilder.

Modellen for bildeanalyse under, kan brukes på alle typer bilder.

Bildeanalyse er en metode for å systematisk avdekke meningen eller budskapet i et bilde. Analyse er et viktig innslag i humanistisk og vitenskapelig . Denne innføringen i bildeanalyse er skrevet av Paul S. Bergens Tidende, og inneholder mange eksempler på bildeanalyse og . Bildeanalyse – denotativ og konnotativ beskrivelse. Bildeanalysen begynner alltid med selve bildet.

Til å begynne med ser vi bort fra sammenhengen bildet er . Bildeanalyse: Bilder uttrykker meninger og holdninger som vi må ta stilling til, og forsøke å forstå. Det finnes ulik metoder å analysere bilde på.