Sammensatt tekst analyse

By | February 16, 2017

Reklamer, holdningskampanjer, annonser, tegneserier, illustrasjoner eller kunst. This will trigger a download dialog window if your browser lacks the required plugin. Open Kap Å analysere sammensatte tekster mal.

Analyseskjemaet er ment som hjelp når du skal vurdere sammensatte tekster som plakater, bladannonser og andre enkle trykksaker. Bli god til å analysere sammensatte tekster med denne oppskriften fra Studienett! Oppskriften på analyse av sammensatte tekster inneholder en grundig . Flere ulike typer tekst kombineres i ett dokument for å forsterke et .

Analyse av Amnesty Internationals reklamebilde i kampanjen mot dødsstraff under OL. Analyse av sammensatt tekst, i dette tilfellet Statens vegvesen sin ”husk . I denne oppgaven skal jeg analysere den sammensatte teksten Barnebrud fra Plan Norge. Oppgaven kommer til å vurdere samspillet mellom tekst og bilde, . Sammensatte tekster er tekster som kombinerer for eksempel bokstaver, ly bilde og bevegelse i et samlet uttrykk for å uttrykke eller produsere mening. Dette er jo den tiden på året hvor elevene, og da særlig elevene på VGgår inn i en hektisk periode. Fra mars av og utover vil det gå slag i slag . ANALYSE AV SAMMENSATTE TEKSTER Stikkord for analyse av sammensatte tekster.

Denotasjon – Motiv HVEM henvender . Tegneserie som sammensatt tekst: Hvilke meningsbærende elementer består en tegneserie av? Analysere og vurdere ulike sjangere i tekster hentet fra TV, film og Internett I denne oppgaven har jeg valgt å se nærmere på hvordan man kan analysere og . Sammensatte tekster, også kalt multimodale tekster, er tekster som kombinerer. En sammensatt tekst er en tekst der to eller flere teksttyper virker sammen. Velg en av reklametekstene og gjør en stikkordsmessig analyse.

Formuler kort budskapet i den sammensatte teksten fra Natur og Ungdom. Pek på noen virkemidler og den funksjonen de har i teksten. For å sette teoriene om musikkvideoen som sammensatt tekst ut i praksis, har jeg analysert musikkvideoen ”Tinnitus i hjärtat” av Bob Hund. Retorisk analyse av Det farlige klasserommet – Duration: 8:21.

Kunnskapsløftet har på kort tid satt uttrykket sammensatte tekster på dagsordenen.