Bi 1 gyldendal

By | June 15, 2012

Vekst og utvikling hos planter plassert sist i Bi og Evolusjon og Økologi plassert først i Bi 2. I 20kom den reviderte utgaven av Bi 1. Den nye boka er en alt-i-ett-bok som er faglig oppdatert og solid.

Gjennomarbeidede illustrasjoner, tabeller og . Grunnboka har solid fagtekst skrevet av forfattere med bakgrunn fra ulike felt innen biologien. Mange flotte bilder og illustrasjoner som er fine å . Ny utgave av Bi SmartbokAlt i ett bok med solid fagtekst, flotte bilder og illustrasjoner.

Utstyrsliste for øvelser til studiebok Bi 1. Søk da på artikkelnummer eller navn. Læreboka er skrevet etter gjeldende læreplan i faget Biologi programfag i . Læreboka er skrevet etter gjeldende læreplan i faget Biologi programfag i .