Sjømat norge

By | May 11, 2018

Generalforsamlingen i Sjømat Norge har gjenvalgt Inger-Marie Sperre som styreleder i organisasjonen. Se oversikten over det nye styret og bransjegruppene . Sjømat Norge er en medlemsstyrt, næringspolitisk arbeidsgiverorganisasjon som organiserer ca.

Den beste sjømaten kommer fra Norge. Dette vil Norges sjømatråd at folk i alle verdenshjørner skal tenke – derfor markedsfører Sjømatrådet Norsk Sjømat over . Sjømat Norge er en interesseorganisasjon for sjømatbedriftene i Norge. Selv om navneendringen fra FHL til Sjømat Norge er vedtatt formelt, vil organisasjonen bruke tiden fram til 1.

Fiskeri- og havbruksnæringens landsforening (FHL) skifter navn til Sjømat Norge. Det ble enstemmig vedtatt under organisasjonens årsmøte i . Sjømat Norge er et naturlig samlingspunkt for alle som jobber med havbruk og fiskeri. Sjømat Norge (tidligere FHL) dekker hele verdikjeden, fra fjord til bord i norsk sjømatnæring. Medlemmene består av omlag 5bedrifter med 10. Foreninger og forbund – Interesseorganisasjoner.

Sjømat Norge, tidligere Fiskeri- og Havbruksnæringens Landsforening, FHL, er en arbeidsgiver- og bransjeforening som er tilsluttet . Medvirkende: direktør næringsutvikling, Sjømat Norge.

Reiselivsbedrifter føler seg truet av stort . LOS Energy har som mål å hjelpe Sjømat Norge sine medlemmer med å bruke mindre penger på strøm. Våre kraftforvaltere har svært lang erfaring i å time . Denne filmen tar for seg følgende: Norges forutsetninger som sjømatprodusent; verdien av sjømatproduksjonen i Norge; globaliseringen av . Sjømat Norge ber regjeringen trekke lakseforslag. Sjømat Norge: – Politisk oppgradering av sjømatområdet. NRK sendte torsdag ett nyhetsinnslag der Sjømat Norges styreleder Inger Marie Sperre uttaler – Er villaksen og villaksens betydning her så . Like i førekant av årets generalforsamling i Sjømat Norge, vart Salmon Group tekne inn som fullverdige medlemmar i organisasjonen. Sjømat Norge og NSLs siste halmstrå.

I serien; Vi tror ikke på forskning og i hvert fall ikke den som ikke sier at alt står såre vel til i norsk . Norge trenger en bedre strategi for sjømatnæringen. Det er stort potensiale for nye og stabile arbeidsplasser dersom myndighetene tar de rette . Fikk medhold i at sjøvann ikke er drikkevann. Det betyr mye for fiskeindustrien.

Sjømat Norge fikk gjennomslag om sjøvann. Fiskeindustribedrifter har måttet investere én million kroner hver i rensing av sjøvann. Svein Ove Haugland i Norges Råfisklag slår inn åpne dører, mener industridirektør Sverre Johansen i Sjømat Norge. Her kan du lese hans tilsvar til Hauglands . Sjømat Norge slakter regjeringens forslag til forvaltning av laksenæringen, blant annet når det gjelder lakselus.

Fagsjef maritim er en nyopprettet stilling innenfor Sjømat Norge. Stillingen skal bidra til at vi som organisasjon kan tilby tariffløsninger og maritim. Are Kvista kommunikasjonsdirektør i Sjømat Norge har nylig klaget over nivået i debatten om havbruksnæringens virksomhet.

I stedet for økt matproduksjon og flere arbeidsplasser vil resultatet bli det motsatte, hevder Sjømat Norge.