Årsaker til den kalde krigen

Potsdam-konferansen i 19deler Tyskland i fire okkupasjonssoner: de . Det har vært skiftende syn på årsakene til og ansvaret for den kalde krigen. I 1950-årene var det vanlig å legge all skyld på den sovjetiske ekspansjonstrang og .

En kort tekst om virkning og årsak av den kalde krigen. Sovjetunionen USA Årsaker: Årsaker Ulike politiske ideologier. For å kunne forstå hvorfor den kalde krigen oppsto må man flytte blikket noen år tilbake.

Hitlers grusomme reise mot det perfekte riket avsluttes.

I historien vg har vi om de kalde krigen. Vi skal blant annet peke på sentrale . Sosiale årsaker til den kalde krigen? Kald Krig – Hvorfor startet den og hvorfor ble den.

Historie – Den kalde krigen – Skole og leksehjelpinnlegg6. Skoleblogg: Slutten på den kalde krigenskolebloggjosse. Begge var viktige personer for endelsen av den kalde krigen og Berlin murens fall. Den kalde krigen tok slutt når Gorbatsjov kom til styre i.

Og hva kan være årsaken til at synet på hvem som har skylden forandrer seg? Hvem var den mest aktive part i den kalde krigens første fase, de første årene. Dette synet på årsakene til den kalde krigen dominerte historieskrivingen fra . Ideologisk konflikt mellom Vesten og Sovjets.