Den kalde krigen fakta

By | April 14, 2015

Den kalde krigen er en betegnelse på den spenningstilstand som oppstod mellom USA og Sovjetunionen, senere mellom øst og vest, etter den andre . USA, Storbritania og Sovjetunionen hadde kjempet sammen mot Tyskland under den kalde krigen. Stort sett hadde de samarbeidet godt, .

Den kalde krigen begynte rett etter at 2. NOEN FAKTA ER VIKTIGE OG NOEN ER IKKE S. Den kalde krigen var den politiske og militære rivaliseringen som utviklet seg etter. Den kalde krigen endte med at nesten alle de kommunistiske regimene ble .

For å forstå hva den kalde krigen gikk ut på, må man vite litt om bakgrunnen. I internasjonal historie er den kalde krigen betegnelsen på perioden fra 19til 1991. Dette var en periode med konflikt mellom Sovjetunionen og deres allierte . Den kalde krigen – spenningsforholdet mellom USA og Sovjetunionen – var i stor grad en ideologisk maktkamp.

Stalin tok gradvis kontroll over Øst-Europa, . Den kalde krigen er et veldig omfattende emne, og før jeg setter i gang vil jeg. Deretter vil jeg skissere opp de historiske fakta, og se litt n’rmere på noen . Den kalde krigen var en politisk tilstand og ikke en egentlig krig. Den representerte et spenningsforhold mellom verdens to maktblokker, den ene i Øst og den .

Potsdam-konferansen i 19deler Tyskland i fire okkupasjonssoner: de .