Aristoteles kvinnesyn

Aristoteles hadde et nokså negativt kvinnesyn. Så når det gjaldt kvinnens stilling i samfunnet, er det derfor ikke snakk om . Sytten år gammel kom Aristoteles til Platons Akademi som elev. Slik arvet kirken et kvinnesyn som var uten dekning i Bibelen.

Aristoteles kalles både biologiens far og grunnleggeren av zoologi. Og hans syn på kvinnene er mildt sagt reaksjonært: Kvinner er svakere og kaldere av . Aristoteles var en annen filosof i antikke Hellas.

Han var Platons elev og ble derfor påvirket av ham i mange spørsmål. Platon kvinnesyn var meget liberalt. Aristoteles rangerte tingene i naturen inn etter kompleksitet og verdi. Ved siden av Platon var Aristoteles den viktigste figuren i vestens filosofihistorie.

Han var forfatter av grunnleggende tekster innen blant annet . Aristoteles (384-3f.Kr.) var elev av Platon, og han ville gjenreise fornuften som en metode for å oppnå kunnskap om denne verden. Artikkel som sammenligner kvinnesynet til de to filosofene Platon og Aristoteles fra den antikke verden. Platon og Aristoteles, to av de mest innflytelses.

Likheter og ulikheter mellom kvinner og menn har vært et viktig tema.

I gamle Hellas, da Aristoteles, Planton og Sokrates gikk rundt i gatene . Jeg valgte først å sammenligne Platon og Aristoteles syn på kjønnsroller. Aristoteles syn på menn og kvinner ble i stor grad påvirket av hans .