Bibelen norsk

By | December 11, 2012

Norsk Bibel er en konkordant bibeloversettelse, og kom med sin første utgave i 1988. Det norske ordet bibel har en lang, og til tider utydelig etymologisk historie. Gå til Bibelselskapets norske bibler på dansk – Det Norske Bibelselskap ble stiftet i 18og så det som sin hovedoppgave å utgi bibler for det norske . Bibelen er den kristne kirkes hellige skrift, også kalt bøkenes bok. Den bibelske skriftsamling regnes som kanonisk, det vil si at den er . Det språklige mangfold førte allerede i antikken til mange bibeloversettelser. Noen bibeloversettelser er dermed så gamle at de har betydning . På mer enn 1millioner digitale enheter verden over er det personer som leser, lytter til eller deler Bibelen med andre, ved hjelp av den mest populære . En sammenlignende studie av tre nyere norske bibeloversettelser.

Nordisk Institutt, Universitetet . Les, hør på eller last ned Bibelen. Last ned gratis lydinnspillinger og tegnspråkvideoer av Bibelen. Ny verden-oversettelsen av De hellige skrifter er en nøyaktig . Bibelen: Verktøy for Studium av Bibelen.

Herren og herskeren 41Vær stille for meg, dere kyster! La dem komme nær og så tale sin sak.

Norske bøker i Bibelen: velge boken du ønsker å lese på nettet – choose the book you wish to read online. Det brukes ulike varianter av navnene i Bibelen. Noen er forståelige på tvers av språkgrensene, slik som det norske Matteus, som på engelsk . Det er ikke riktig som man av og til kan lese, at bibelen først kom til folk på morsmålet. Med dette var hele Bibelen for første gang på norsk, oversatt direkte fra . Oversettelsen Bibelen Guds Ord er blitt en bestselger, men den er full av feil, mener norsk forsker.

Forkortelser for skriftene i Bibelen. Skrivereglene følger offisiell norsk . Revisjonen av NT forelå allerede i 200 hele Bibelen med GT og NT er planlagt utgitt høsten 2011.