Kristin lavransdatter analyse

Kristin Lavransdatter – Forholdet mellom Kristin og Erlend. Sigrid Undsets liv og forfatterskap, samt resymè og analyse av boka Kransen. Referat fra filmen Kristin Lavransdatter.

Filmen om Kristin Lavransdatter er basert på Kransen, første bind i Sigrid Undsets . Kristin Lavransdatter er en romantrilogi skrevet av Sigrid Undset. De tre romanene Kransen, 192 Husfrue, 19og Korset, 192 hører til de . Denne masteroppgaven er en analyse av Sigrid Undsets Kristin Lavransdatter med Søren Kierkegaards eksistensfilosofi som forståelsesgrunnlag.

Kristin Lavransdatter åpner med introduksjon av ste går folk og slekt. Kristin Lavransdatter er en historisk romansyklus av Sigrid Undset (1882–1949) som består av tre bind; Kransen (1920), Husfrue (1921), og Korset (1922). Vi skulle ha fremføring av romanen Kristin Lavransdatter, førte del av romanen som er boka Kransen. Der fikk jeg som oppgave å skrive om person- og miljøsk. En opplever at Kristin Lavransdatter stilles ovenfor et realistisk dilemma om kjærlighet, som er lett å relatere til dagliglivet.

Denne romantrilogien gjorde at Sigrid Undset ble verdenskjent. Trilogien om Kristin Lavransdatter dannet et sterkt . Lavrans Bjørgulfsson og hans hustru Ragnfrid hadde mistet tre sønner i vuggen før de fikk datteren Kristin. De flyttet til Jørundgård i Gudbrandsdalen i 13fra .