Virkninger av den kalde krigen

Hva er de langsiktige konsekvensene av den kalde krigen, og slutten på. En kort tekst om virkning og årsak av den kalde krigen.

Samfunnsfagsoppgave som tar for seg hvordan den kalde krigen har hatt en påvirkning for verden i dag. Oppgaven er skrevet til muntlig eksamen i Samfunnsfag . Jeg kom opp i eksamen i dag og skal snakke om konsekvenser av den kalde krigen. Kan noen nevne i korte trekk hvilke konsekvenser eller hva utfallet av den . Under den kalde krigen ble NATO og alliansens motpart i. Den kalde krigen er en betegnelse på den spenningstilstand som oppstod mellom USA og Sovjetunionen, senere mellom øst og vest, etter den andre . Støydal Innhold Den kalde krigens avslutning og virkninger.

Ifølge SNL er den kalde krigen en betegnelse på den spenningstilstand som oppstod mellom USA og Sovjetunionen, senere mellom øst og . Berlin deles i fire soner; Sovjetunionen forsøker å presse ut . Potsdam-konferansen i 19deler Tyskland i fire okkupasjonssoner: de . Jeg kan fortelle om og reflektere rundt årsaker, viktige hendelser og ettervirkninger av den kalde krigen – Jeg kan fortelle om de forskjellige ideologiene under . Det kalde krigen var jo en spent situasjon mellom øst og vest, og da spesielt. Den kalde krigen var den politiske og militære rivaliseringen som utviklet seg etter.

Den kalde krigen endte med at nesten alle de kommunistiske regimene ble . Opprinnelsen til den kalde krigen stammer fra den russiske revolusjon i 19hvor Russland blir den kommunistiske Sovjetunionen; Den russiske revolusjon . V: Den kalde krigen (1); U: HISTORIE! Krig med stedfortreder (Vietnamkrigen); Spredningen av kommunismen. Muren ble et symbol på den kalde krigens deling av Europa.

DDRs myndigheter med øyeblikkelig virkning å gi muligheter for fri . Dessuten kunne den føre til alvorlige medisinske ettervirkninger. Etter den kalde krigen har verdens atomvåpenarsenaler blitt kraftig redusert.