Den kalde krigen

By | August 3, 2015

Verdens historie › Den kalde krigenBufretLignendeDen kalde krigen er en betegnelse på den spenningstilstand som oppstod mellom USA og Sovjetunionen, senere mellom øst og vest, etter den andre . De neste årene utkjemper USA og Sovjetunionen den kalde krigen om . Kan historikerne si hvilket år den kalde krigen begynte? Den kalde krigen – spenningsforholdet mellom USA og Sovjetunionen – var i stor grad en ideologisk maktkamp. Stalin tok gradvis kontroll over Øst-Europa, . I internasjonal historie er den kalde krigen betegnelsen på perioden fra 19til 1991. Dette var en periode med konflikt mellom Sovjetunionen og deres allierte .

Den kalde krigen var en politisk tilstand og ikke en egentlig krig. Den representerte et spenningsforhold mellom verdens to maktblokker, den ene i Øst og den . Kan det bli en ny kald krig, spørres det i disse dager – med utgangspunkt i Krim-krisen og Ukraina-uro. Krig – muligens, men kald blir den ikke. Hva var egentlig den kalde krigen?

Begrepet kald krig var noe nytt og betegnet en situasjon hvor to parter var i strid på alle måter . Uttrykket Den kalde krigen blir brukt om kampen mellom østblokklandene og vesten og om motsetningene mellom superrmaktene USA og Sovjetunionen.