Nynorsk substantivbøying

Minigrammatikken inneheld dei viktigaste reglane i nynorsk rettskriving. Hankjønn er markert slik i lista: hest -en, -ar, -ane, hage -en, -ar, -ane. Hankjønnsorda får i regelen -ar, -ane i .

Substantiv har tre grammatiske kjønn på nynorsk: hankjønn, hokjønn og inkjekjønn. Det kan dei også ha på bokmål, men legg merke til at endingane i hankjønn . Substantiv i norsk er ord som har eitt av tre grammatisk kjønn: hankjønn, hokjønn eller inkjekjønn. Kjønnet kan vi sjå på om vi må setje ein, ei eller eit føre ordet.

Legg spesielt merke til desse stadnamna: Alpane,. Ein del substantiv har valfritt kjønn, slik at dei for eksempel kan vere anten . Ubestemt artikkel er ein, ei og eit på nynorsk. I nøytrum har substantivene ikke -er i ubestemt flertall, . Fasit til Øvingar i nynorsk grammatikk. Substantiv – fyll ut med rett ending, anten -ar, -er eller inga . Verb; Substantiv; Adjektiv; Pronomen; Determinativ; Adverb; Konjunksjonar og subjunksjonar; Preposisjonar og interjeksjonar .