Athen og sparta

Athen og Sparta ble styrt på to forskjellige måter. Athen var en demokratisk stat, mens Sparta var en militærstat. Du kan lese mer om dette på sidene til byene.

Mens begge byene ligger i Hellas, likhetene slutt der tross fra. Sparta og Athen har ulike synspunkter og oppfatninger. Sammenligning av Sparta, Aten og Romerriket Sparta Kvinnene hadde svært gode levekår og fikk drive bl.

Sammenligning av Athen og Sparta i antikken.

Jeg har for tiden en oppgave i antikk historie i mine studier på universitet. Den går altså ut på å sammenligne Athen og Sparta, å skrive om de viktigste . Forskjeller mellom Sparta og Athen: Athen: Det ble innført demokrati i 5f. Folket var delt i samfunnsklasser.

Sparta spilte sammen med Athen en viktig rolle under perserkrigene, men kom deretter i stadig sterkere motsetningsforhold til det demokratiske og . Sammenligningen er satt opp i et skjema og ser på følgende tema: Regjering og politikk Kvinnenes stilling Sosiale nor. Konflikten endte med at Athen overga seg til Sparta i 4f. Demokratiet i Athen, oligarkiet i Sparta, Aleksander den store.