Ulike sjanger

På sjangersidene presenterer vi tekster av ulike slag og viser hvordan de er bygd opp. Vi håper sidene kan være til hjelp både når du skal lese og skrive. BufretDet knytter seg spesielle forventninger til tekster fra de ulike sjangrene. Dersom en tekst bryter med disse forventningene, kaller vi det sjangerbrudd. En god side med kjennetegnene på artikkel til essay liksom.

Skriving i ulike sjangre – et undervisningsopplegg med fokus på grunnleggende ferdigheter Dette undervisningsopplegget er enkelt å ta i bruk og har som mål å . Sjanger eller genre (fra fransk genre, latin genus = slekter, arter, klasser) betegner i litteraturvitenskapen de klasser man deler inn skjønnlitteratur i, dvs.

Til grunn for en litterær sjanger ligger et knippe av sosialt etablerte vaner, normer og forventninger,. De ulike delsjangrene kan igjen deles inn i undersjangrer. Fagstoff: I tillegg til at vi kan snakke om ulike teksttyper, kan vi også snakke om ulike sjangrer innenfor de ulike teksttypene.

Fagstoff: Sjangeren legger føringer for både setningslengde og skrivemåte. I en sakprosatekst som en nyhetsartikkel eller en lærebok forventer . Oppgaven inneholder en liste over ulike sjangre i norsk skriftlig, for deretter å utdype sjangrene med noen stikkord om deres kjennetegn. Denne siden finnes ikke på bokmål.