Til min gyldenlak

By | May 29, 2012

Gyldenlak, før Du din Glands har tabt, da er jeg Det hvoraf Alt er skabt; ja før Du mister din Krones Gul da er jeg Muld. Til min Gyldenlak er et dikt av Henrik Wergeland. Det ble utgitt i 184 like før Wergelands død.

I Til min Gyldenlak møter leseren et menneske som skal til å dø. Min sjel deg kysser idet forbi den flyver fri. To ganger jeg kysser din søte munn.

Kommentarer til diktet Til min Gyldenlakk Henrik Wergeland skreiv diktet Til min Gyldenlak i 184 eit par månader før han døydde.

I Til min Gyldenlak bruker Wergeland et bilderikt språk, noe som er typisk for romantikken. Her skal vi først ta for oss hvordan de språklige bildene og . Motiv er den konkrete handlingen i diktet. Når du skal beskrive motivet i Til min Gyldenlak, er det viktig at du ikke trekker inn egne fortolkninger, men kun ser . TIL MIN GYLDENLAK Gyldenlak, før Du din Glands har tabt, da er jeg Det hvoraf Alt er skabt; ja før Du mister din Krones Gul da er jeg Muld.

Gyldenlak, før du din Glands har tabt, da er jeg Det hvoraf alt er skapt, ja før du mister din Krones guld.