Stevning til tingretten

By | May 16, 2012

For å kunne reise sak for tingretten må saken først ha vært behandlet av. Etter at stevning er mottatt av tingretten, kan du vanligvis ikke trekke saken uten at . Hvis du har behov for hjelp til å sette opp stevning, har tingretten plikt til å veilede deg, jf tvisteloven.

Stevning med bilag sendes retten i minst tre eksemplarer. Før man uttar stevning, plikter den som ønsker å reise krav å varsle motparten. En stevning for tingretten forkynnes for saksøkte.

En stevning er et dokument som inngis til en domstol for å starte en rettssak.

En stevning starter normalt en sivil sak for en tingrett eller for en voldgiftsrett. En stevning kan se veldig forskjellig ut fra advokat til advokat, men tvisteloven har regler om hva som skal være med i en stevning. En dag i retten koster i utgangspunktet fem rettsgebyr og den som tar saken inn for retten (sender inn stevning) må belage seg på å betale x . Juss: Jeg har en sak som skal opp i Tingretten ganske snart. Vi vil imidlertid anbefale deg å bruke advokat ved behandling av en sak i tingretten.

Har du derfor fått stevning i posten, så kontakt advokat, raskt. Dersom saken ankes til lagmannsretten etter avsluttet behandling i tingretten,. Hvilke krav som stilles til en stevning fremgår av tvisteloven § 9-annet ledd. Som jeg har vært innom i et tidligere innlegg er det tingretten . Dersom tvisten ikke er løst ved minnerlighet blir neste steg å sende inn en forliksklage eller stevning til tingretten.

Saken kan eventuelt heves og hovedforhandling kan under visse strenge vilkår utsettes, men saksøker vil etter at stevning kom inn til tingretten alltid få en . Advokat Johnny Christin Schill sendte 18. I brev av samme dato varslet han om at det ville . Brøyting av skiløype havner i tingretten. Den opphetede krangelen om deler av Gjevilvassveiene skal brøytes eller prepareres som skiløype, . Saken er anlagt for Inntrøndelag tingrett etter tvisteloven § 4-(4),. Piloter og kabinansatte vant over Norwegian i tingretten. Retten slår fast at Norwegian Air Shuttle ASA er deres reelle arbeidsgiver, opplyser . Jeg tapte en sak mot huseier i Husleietvistutvalget og skal sende stevning og prøve saken i Tingretten.

Fristen for å bringe saken inn for tingretten er måned fra den dagen. Saken bringes inn for tingretten ved at du sender en stevning (klage) til tingretten. Sivile søksmål føres for tingretten i første instans.

En sak innledes ved at saksøkeren tar ut stevning.