Spedbarn feber

By | July 16, 2015

Hvorfor oppstår feber, og hva er vanlige årsaker til feber hos småbarn? Derfor ser vi ofte at sykdommer som medfører høy feber hos barn, ikke behøver å gi . Barn som er mindre enn uker har sjelden feber.

Man bør generelt være tidlig ute med å kontakte fastlege eller legevakt om det nyfødte barnet er sykt med . Lillebror er syk på andre dagen med høy feber (mellom 3 og 39),. Et barn som smiler, er aktivt i kroppen og ikke slapp og passiv, . Symptomer og funn avhenger av årsaken til feberen.

Høy feber kan i seg selv føre til sløvhet og søvnighet. Barn med ufarlige febersykdommer har ofte feber . Hva er høy feber, hvordan måle feber på barn, og hva er forskjellen på når små barn har feber og når større . Små barn har et temperatursenter som ikke er helt utviklet. Det betyr at et barns temperatur kan . Feber skyldes som regel en infeksjon. Barn får mange infeksjoner gjennom barndommen.

Oftest dreier det seg om ufarlige virusinfeksjoner. Feber hos barn – På SyktBarn kan du lese om feber hos barn.

Spesielt viktig er det å lære seg faretegnene ved feber. Se video som viser hudblødninger, stiv . Feber er et vanlig symptom hos barn, og mange barn kan få høy feber selv ved helt ufarlige virusinfeksjoner. Generelt er allmenntilstanden til barnet en viktigere . Små barn får lettere feber enn voksne.

Feber er et vanlig tegn på sykdom og en del av kroppens naturlige forsvar mot infeksjoner.