Feber spedbarn

By | May 27, 2015

Feber er et mindre pålitelig mål på hvor sykt et barn er sammenlignet med en voksen person med feber; Barn kan ha 39-40°C i temperatur og allikevel være i . Barn som er mindre enn uker har sjelden feber. Man bør generelt være tidlig ute med å kontakte fastlege eller legevakt om det nyfødte barnet er sykt med .

Symptomer og funn avhenger av årsaken til feberen. Høy feber kan i seg selv føre til sløvhet og søvnighet. Barn med ufarlige febersykdommer har ofte feber . Lillebror er syk på andre dagen med høy feber (mellom 3 og 39),.

Et barn som smiler, er aktivt i kroppen og ikke slapp og passiv, . Når små barn i alderen ett til fire år får feber, kan det av og til være vanskelig for foreldre å vurdere hva slags risiko feberen utgjør for barnet. Små barn har et temperatursenter som ikke er helt utviklet. Det betyr at et barns temperatur kan . Feber skyldes som regel en infeksjon.

Barn får mange infeksjoner gjennom barndommen. Oftest dreier det seg om ufarlige virusinfeksjoner. Feber ledsages av smerter, økt væsketap, kalori- og oksygenbehov.

Febersyke barn er derfor ofte urolige og sutrete.

Feber hos barn – På SyktBarn kan du lese om feber hos barn. Spesielt viktig er det å lære seg faretegnene ved feber. Se video som viser hudblødninger, stiv . Feber er et vanlig symptom hos barn, og mange barn kan få høy feber selv ved helt ufarlige virusinfeksjoner. Generelt er allmenntilstanden til barnet en viktigere . Små barn får lettere feber enn voksne. Feber er et vanlig tegn på sykdom og en del av kroppens naturlige forsvar mot infeksjoner.

Feber hos barn er den vanligste årsaken til at foreldre kontakter lege. Mange blir engstelige når temperaturen stiger. Professor Rigmor Austgulen ved Norges . Det er derfor ikke om å gjøre å nedsette feberen hvis barnet har det ganske bra. Mange barn virker rimelig kjekke selv om de har temperatur høyere enn 39 . Har snørret gått fra gjennomsiktig til gulgrønt?

Her får du tips og råd om hva du skal gjøre når . Barn får lettere feber enn voksne, og de får ofte høyere feber. Feber er et viktig ledd i kroppens forsvar mot infeksjoner. Desimalene avgjør, men også hvor du måler. Barn og voksnes normale temperatur ligger mellom og 38°C.

FEBER HOS BARN: Det er ikke feberen som avgjør hvor sykt barnet er. Feber i seg selv er sjeldent farlig og graden av feber henger . Veldig mange foreldre gir febernedsettende til små barn så raskt de får litt feber. Det er galskap, sier Alison While ved King’s College til Reuters . Høy feber er kroppstemperatur på grader eller høyere. Feber er kroppens forsvar mot infeksjon og skal ikke for enhver pris reduseres.

De fleste akutte infeksjoner hos barn er luftveisinfeksjoner. Ved høy feber hos barn yngre enn 3-måneder bør man også raskere kontakte lege.